НАКЛОН / КОРЕМНА ЛЕЖАНКА

Пейката Decline/Abdominal Bench предлага две опции за тренировка в едно оборудване със

същата висококачествена издръжливост и качество, които идват с пейките и стелажите Hammer Strength.