CORE BAGS

Чантите Life Fitness Core Bags са отлични за многофункционални комбинирани силови тренировки и кондициониране. Обикновено се използва за предни клякания, прав ред, чиста и преса, разгъвания за трицепс, руски усуквания, както и напади, клякания и преси във функционална верига. Core bags имат няколко дръжки, които ги правят лесни за използване за голямо разнообразие от упражнения.