DISCOVER SE3 HD CONSOLE

Резултатът от прозрения, придобити от обширни изследвания, които задават въпроса какво прави едно постоянно завладяващо изживяване. Ангажиращи оформления, ярък екран с висока разделителна способност (1080p) и опции за забавление като телевизия, поточно видео, Life Fitness On Demand+ включващ 500+ безплатни изживявания и интернет съвместимост позволява на конзолата Discover SE3 HD да изведе съоръженията на преден план в света на дигиталния фитнес. Предлага се и във версия със стандартна дефиниция, която включва същите функции.