HAMMER STRENGTH PLATE-LOADED T-BAR ROW

Позициите за натоварване на плочата с двойно тегло позволяват на потребителите да увеличат натоварването отпред или да намалят инерцията отзад. Насочете се към целия гръб с широки и неутрални позиции за захващане, предназначени да оптимизират усещането и комфорта по време на тежки повдигания. T-Bar Row разполага с максимален тренировъчен капацитет от 585 паунда.