HAMMER STRENGTH SELECT BICEPS CURL

Hammer Strength Select Biceps Curl е основна част от развитието на силовата тренировка. Подложките за ръце са под ъгъл за стабилност и нежелано движение на раменете. Осите и ръкохватките са разположени така, че да намалят напрежението на китката и да подобрят подравняването. 22-те части в линията Hammer Strength Select осигуряват привлекателно въведение в оборудването Hammer Strength.