HAMMER STRENGTH SELECT HIP AND GLUTE

Hammer Strength Select Hip and Glute е основна част от развитието на силовите тренировки. Комбинирана машина с двупосочна гърбична система, която има незабавно улавяне на съпротивлението за тренировки с висока скорост. 22-те части в линията Hammer Strength Select осигуряват привлекателно въведение в оборудването Hammer Strength.