HD ATHLETIC NX HALF HALF COMBO RACK

Комбинираната стойка с най-голяма пространствена ефективност, която Hammer Strength изгражда, предоставя широка гама от възможности за обучение за представяне, когато пространството е ограничено. NX Half Half Combo Rack може да бъде плитък до 39″ (99 см) или голям до 119″ (302 см).