HD ATHLETIC NX POWER POWER COMBO RACK

Когато пространството не е проблем и рафтовете са основен приоритет, Power Power Combo Rack е идеален. Изобилие от места за съхранение и достатъчно площи за повдигане гарантират производителност без жертване на ефективността.