INSIGNIA SERIES ABDOMINAL ADVANCED

Серията Insignia Abdominal Advanced има иновативен дизайн, който предоставя многобройни основни упражнения и вариации, което води до най-изчерпателната тренировка за корем от всички избрани машини.

Основни функции:

  1. Уникалният дизайн на работната ръка позволява лесно влизане/излизане
  2. Девет корекции на работните ръце позволяват различни дължини на ръцете и гъвкавост на бедрата
  3. Опорите за предни крака се приспособяват към различни дължини на краката на потребителя
  4. Задните опори за крака осигуряват променливост на позицията на крака на потребителя и стойка и прогресиране на упражненията