INSIGNIA SERIES BICEPS CURL – DEPENDENT

Подложките за ръце на Insignia Biceps Curl – Dependent единица са под ъгъл за стабилност и нежелано движение на раменете. Осите и ръкохватките са разположени така, че да намалят напрежението на китката и да подобрят подравняването.