INSIGNIA SERIES BICEPS CURL

Подложките за ръцете на модула Insignia Dependent Biceps Curl са под ъгъл за стабилност и нежелано движение на раменете. Осите и ръкохватките са разположени така, че да намалят напрежението на китката и да подобрят подравняването.