PLATE-LOADED ABDOMINAL OBLIQUE CRUNCH

Plated-Loaded Abdominal Oblique Crunch използва въртяща се седалка за насочване към двата комплекта наклонени мускули. Това движение с двойно действие тренира цялата коремна стена.