PLATE-LOADED ISO-LATERAL FRONT LAT PULLDOWN

Plate-Loaded Iso-Lateral Front Lat Pulldown е създаден от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Той използва уникална дъга на движение и позиции на захващане отдолу, за да осигури вариации и естествен път на движение.