PLATE-LOADED ISO-LATERAL HIGH ROW

Изо-латералният висок ред, натоварен с плоча, е създаден от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Той осигурява уникален път на движение, който контрастира с пресата под наклон за тренировка, която не се възпроизвежда лесно от други машини.