PLATE-LOADED ISO-LATERAL HORIZONTAL BENCH PRESS

Натоварената с плоча изо-странична хоризонтална лежанка е създадена от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Това е изо-латералната вариация на традиционната лежанка с подложки под ъгъл за стабилизиране.