PLATE-LOADED ISO-LATERAL LEG PRESS

Изо-латералната лег преса е разработена от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими разминаващи се пътища на движение за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Подложките на седалките и стъпалата са под ъгъл и са структурирани, за да намалят нежелания стрес и напрежение.