PLATE-LOADED ISO-LATERAL LOW ROW

Изо-латералният нисък ред, натоварен с плочи, е създаден от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Осигурява уникална траектория на движение, която контрастира с наклонената преса.