PLATE-LOADED ISO-LATERAL ROW

Изо-страничният ред, натоварен с плоча, е създаден от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Осигурява компактен, нископрофилен дизайн и множество ръкохватки за разнообразни упражнения.