PLATE-LOADED ISO-LATERAL SHOULDER PRESS

Изо-латералната раменна преса с плоча е разработена от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Подложката за гърба е наклонена на 40 градуса за стабилизация и за елиминиране на хиперекстензията на гръбначния стълб.