PLATE-LOADED ISO-LATERAL SUPER INCLINE PRESS

Натоварената с плочи Iso-Lateral Super Incline Press е разработена от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Уникалният път на движение запълва празнината между раменната преса и пресата под наклон.