PLATE-LOADED ISO-LATERAL WIDE CHEST

Натовареният с плоча изо-латерален широк сандък е създаден от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Тази машина предлага по-висока степен на конвергентно движение от пресата за наклон и побира по-големи трениращи.