PLATE-LOADED ISO-LATERAL WIDE PULLDOWN

Plate-Loaded Iso-Lateral Wide Pulldown е разработен от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Тази машина предлага двойно Iso-Lateral обучение с шарнири под ъгъл в две различни равнини.