PLATE-LOADED LEG EXTENSION

Натовареното с плоча изо-странично удължаване на крака е създадено от човешко движение. Отделните рогове за тежести включват независими отклоняващи се и събиращи се движения за еднакво развитие на силата и разнообразие от мускулна стимулация. Две позиции за натоварване със съпротивление осигуряват двойни криви на сила в зависимост от целите на упражнението.