PLATE-LOADED SEATED BICEPS

Натоварените с плочи седнали бицепси са проектирани да предоставят на трениращите подобрено съпротивление спрямо свободни тежести в позиция на проповедник. Дръжките се въртят, за да се приспособят към разликите в дължината на предмишницата на потребителя.