PLATE-LOADED SEATED/STANDING SHRUG

Plate-Loaded Seating/Standing Shrug е проектиран да позволява на трениращите да изпълняват седнали или изправени упражнения, като същевременно осигурява по-добро подравняване на трапецовидните мускули.