PLATE-LOADED TIBIA DORSI FLEXION

Натоварената с плоча тибия дорзи флексия е проектирана да премества съпротивлението към бедрата вместо към гръбначния стълб и е насочена към движенията на предния тибиален мускул.