REVOLVING SOLID PRESSDOWN V-BAR

Приставка за кабел, въртяща се солидна притискаща v-образна греда, алуминий с уретанова дръжка.