SEATED ROW/CHINNING HANDLE

Високоздраво приспособление за дръжка за ред/брадичен кабел, алуминий с уретанова дръжка.