SIGNATURE SERIES PLATE-LOADED INCLINE PRESS

Signature Series Incline Press използва хоризонтални ръкохватки, за да симулира по-традиционна лежанка, конвергиращи движения за естествено движение на натискане напред и изолатерални движения за еднакво развитие на силата. Signature Series Plate-Loaded подобрява всяко съоръжение и използва независими събиращи се и разминаващи се движения за инстинктивно естествено изживяване.